czformát papíru
enpaper size
frformat m du papier
gePapierformat s
ruформат бумаги
skformát papiera
cz

formát papíru

formát archu papíru; udává se zpravidla šířka a délka archu v milimetrech nebo v označení standardizované formátové řady (např. B1)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0124 České polygrafické názvosloví. Tiskové papíry
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována