czuzávěr pořadu
entraverse misclosure
frfermeture e d'un cheminement
gePolygonabschlussfehler r, Schleifenschlussfehler r (niv.)
ruошибка замыкания хода
skuzáver ťahu
cz

uzávěr pořadu

odchylka mezi naměřenými a danými hodnotami v pořadu; např. v nivelačním pořadu odchylka součtu naměřených převýšení od daného rozdílu výšek jeho koncových bodů; v polygonových pořadech úhlová odchylka a souřadnicové odchylky

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována