czregistrační teodolit
enregistering theodolite, registration theodolite
frthéodolite m enregistreur
geRegistriertheodolit r
ruэлектронный регистрирующий теодолит
skregistračný teodolit
cz

registrační teodolit

teodolit se zařízením pro záznam měřených údajů na médium

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována