czredukční pravítko
enreduction scale, reduction ruler
frrègle f de réduction
geReduktionslineal s
ruмасштабная линейка
skredukčné pravítko
cz

redukční pravítko

mechanická pomůcka na překreslování obrazce z jednoho měřítka do druhého

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována