czgrafická triangulace
engraphical triangulation, graphic triangulation (US)
frtriangulation f graphique
gegrafische Triangulation e
ruграфическая триангуляция
skgrafická triangulácia
cz

grafická triangulace

určování polohy trigonometrických bodů nižšího řádu metodou měřického stolu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována