czdélkoměr
enmap measurer
frinstrument m de mesure de longueur
geEntfernungsmesser r
ruприбор для измерения длин
skmeradlo vzdialeností
cz

délkoměr

pomůcka pro měření délek na mapě

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována