czčíslo mapového listu
enmap sheet number
frnuméro m de feuille de carte
geNummer e des Kartenblattes
ruномер листа многолистной карты
skčíslo mapového listu
cz

číslo mapového listu

číslo, které označuje umístění nebo pořadí mapového listu v kladu mapových listů rozsáhlejšího mapového díla

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována