cznejlepší měřicí schopnost
enbest measurement capability
frla meilleure capacité f de mesure
gekleinste angebbare Messunsicherheit e
ru
sknajvyššia rozlišovacia schopnosť
cz

nejlepší měřicí schopnost

hodnota charakterizující měřící schopnost laboratoře pro danou veličinu; nejnižší nejistota měření, které je laboratoř schopna dosáhnout v rámci rozsahu své akreditace při kalibraci takových etalonů, které se svými vlastnostmi blíží ideálnímu způsobu definování, uchování nebo reprodukování jednotky
POZNÁMKA - pro termín se často používá zkratka BMC

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována