czkalibrační a měřicí schopnost
encalibration and measurement capability
frcapacité f d'étalonnage et de mesure
geKalibrier- und Messfähigkeit e
ru
skkalibračná a meracia schopnosť
cz

kalibrační a měřicí schopnost

hodnota charakterizující měřicí schopnost laboratoře pro danou veličinu, která se uplatňuje u běžně prováděných měření nebo kalibrací běžných měřidel a etalonů a je dostupná zákazníkům kalibrační laboratoře; uvádí se v protokolu prokazujícím kvalifikaci laboratoře k provádění kalibrací a měření v mezinárodním měřítku, vydává jej Mezinárodní úřad pro míry a váhy

POZNÁMKA - pro termín se často používá zkratka CMC

Obory:

metrologie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována