czzobrazovací trojúhelníky
endrafting triangular tools
fréquerres mpl de dessin
geAbschiebedreiecke spl
ruпрямоугольные треугольники для нанесения данныx
skzobrazovacie trojuholníčky
cz

zobrazovací trojúhelníky

pomůcka k zobrazování bodů se známými pravoúhlými souřadnicemi; skládá se ze dvou rovnoramenných pravoúhlých trojúhelníků

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována