czstolový tachymetr, eklimetr
enplane-table tacheometer
fréclimètre m
geTopometer s, Kippregel s
ruмензульный тахеометр, эклиметр
skstolový tachymeter, eklimeter
cz

stolový tachymetr, eklimetr

záměrné pravítko opatřené zaměřovacím dalekohledem, vybaveným svislým kruhem a dálkoměrným zařízením; používal se při topografickém mapování

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována