czautomatický kreslicí stůl, automatický koordinátograf
enautomatic drawing table, automatic coordinatograph
frtable f à dessiner automatique, coordinatographe m
geautomatischer Zeichentisch r, automatischer Koordinatograf r
ruавтоматический чертёжный столик, автоматический координатограф
skautomatický kresliací stôl, automatický koordinátograf
cz

automatický kreslicí stůl, automatický koordinátograf

zařízení řízené digitálním záznamem nebo přímo počítačem, umožňující (na základě pohybu kreslicí hlavy ve dvou na sebe kolmých směrech) zobrazování (kreslení nebo rytí) bodů, čar a mapových značek na podložku umístěnou na rovinné ploše stolu

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována