czpolární planimetr
enpolar planimeter
frplanimètre m polaire
gePolarplanimeter s
ruполярный (круговой) планиметр
skpolárny planimeter
cz

polární planimetr

planimetr s pevným pólem a pólovým ramenem s měřicím kolečkem, na kterém se odečítá naměřená výměra

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována