czautomatizovaná kresba
enautomated drawing, automated drafting (US)
frdessin m automatisé
geautomatisierte Zeichnung e
ruавтоматизированное черчение
skautomatizovaná kresba
cz

automatizovaná kresba

produkt automatického kreslicího zařízení, kontrolní kresba, originál nebo tiskový podklad vektorového nebo rastrového obrazu

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována