czhloubnice, izobáta
endepth contour, isobath, bathymetric contour
frisobathe f
geTiefenlinie e, Isobathe e, Tiefenkurve e
ruизобата, линия равных глубин
skhĺbnica, izobata
cz

hloubnice, izobáta

izolinie s hloubkovou kótou (tzv. kótou hloubnice); zobrazuje množinu bodů o stejné, účelně zaokrouhlené

a) relativní hloubce dna vnitrozemských vodních objektů (rybníků, jezer, přehradních nádrží či toků) vztažené k jejich hladině,

b) absolutní hloubce dna moří a oceánů vztažené k jejich hladině.

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována