czčíselná tachymetrie
ennumerical tacheometry
frtachéométrie f numérique
geZahlentachymetrie e
ruцифровая тажеометрия
skčíselná tachymetria
cz

číselná tachymetrie

tachymetrie, při níž se zjišťuje vodorovný směr úhloměrným přístrojem (tachymetrem)

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována