czčíselná metoda
ennumerical method
frméthode f numérique
genummerische Methode e
ruцифровой метод, численный метод
skčíselná metóda
cz

číselná metoda

měřická metoda, při níž jsou získávány číselné měřické údaje o poloze bodů vyměřováním nebo souřadnice bodů číselným fotogrammetrickým vyhodnocením

Obory:

mapování

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována