czstřední infračervené záření
enshort wave infrared radiation (SWIR)
frradiation f infra rouge courte
geMittel-Infrarotstrahlung e
ruсреднее инфракрасное излучение
skstredné infračervené žiarenie
cz

střední infračervené záření

elektromagnetické záření o vlnové délce asi 1,3 mikrometrů až 4 mikrometry

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále