czsnímkový nadir
enimage nadir
frnadir de l'image
geAufnahmenadir r
ruточка надира (фотограмметрического) снимка
sksnímkový nadir
cz

snímkový nadir

průsečík svislice, která prochází středem promítání nebo středem antény radaru, se zemským povrchem

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále