czdigitální zpracování obrazových dat
endigital image processing
frtraitement m d'images numériques
gedigitale Bildverarbeitung e
ruобработка цифровых изображений
skdigitálne spracovanie obrazových údajov
cz

digitální zpracování obrazových dat

vyhodnocení obrazových dat matematickými prostředky a interpretace jejich obsahu s použitím výpočetní techniky

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále