czatlas Měsíce
enMoon atlas, lunar atlas
fratlas m de la lune
geMondatlas r
ruатлас Луны
skatlas Mesiaca
cz

atlas Měsíce

atlas zobrazující fyzický povrch Měsíce

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována