czlaserový teodolit
enlaser theodolite
frthéodolite m laser
geLasertheodolit r
ruлазерный теодолит
sklaserový teodolit
cz

laserový teodolit

teodolit se speciálním okulárem do kterého je zaveden laserový paprsek

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována