czatlas
enatlas
fratlas m
geAtlas r
ruатлас
skatlas
cz

atlas

soubor map zpracovaných podle jednotné koncepce, zpravidla svázaných do jediného knižního svazku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována