czzáření černého tělesa
enblack body radiation
frradiation f du corps noir
geSchwarzkörperstrahlung e
ruизлучение черного тела
skžiarenie čierneho telesa
cz

záření černého tělesa

vyzařování ideálního tělesa, jehož veškerá energie se změní v zářivou

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále