czinterferometrická základna (DPZ)
eninterferometric baseline
frligne de base f interférométrique
geinterferometrische Basis e
ruинтерферометрический базис
skinterferometrická základňa (DPZ)
cz

interferometrická základna (DPZ)

kolmá vzdálenost antén dvou radarů, jejichž data jsou použita pro interferometrická zpracování

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále