czinfračervené záření
eninfrared radiation
frradiation f infra rouge
geInfrarotstrahlung e
ruинфракрасное излучение
skinfračervené žiarenie
cz

infračervené záření

elektromagnetické záření o vlnové délce 0,72 mikrometru - 1 mm

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována