czinfračervené krátkovlnné vyzařování
enshort-wave irradiation
frradiation f à ondes courtes
geKurzwellen-Überstrahlung e
ruинфракрасное коротковолновое излучение
skinfračervené krátkovlnné žiarenie
cz

infračervené krátkovlnné vyzařování

elektromagnetické záření vycházející z určitého zdroje (např. Slunce), jehož vlnová délka je v rozsahu infračerveného záření od 0,72 mikrometru do 4 mikrometrů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále