czelektromagnetické záření
enelectromagnetic radiation
frrayonnement m éléctromagnétique
geelektromagnetische Strahlung e
ruелектромагнитное излучение
skelektromagnetické žiarenie
cz

elektromagnetické záření

fyzikální jev představovaný samostatně postupující vlnou, která je tvořena elektrickou a magnetickou složkou ve tvaru sinusové křivky o různé frekvenci

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována