czzrcadlový odraz
enmirror reflection
frréflexion f spéculaire
geSpiegelreflexion e
ruзеркальное отражение
skzrkadlový odraz
cz

zrcadlový odraz

odraz na hladké ploše (rozměr nerovností je malý ve srovnání s vlnovou délkou dopadajícího záření), kdy převážná část dopadajícího záření se odrazí ve směru, jehož úhel k normále je roven úhlu dopadu a oba paprsky (dopadající i odražený) jsou v jedné rovině spolu s normálou v daném bodě

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále