czzorné pole
enfield of view
frchamp m de vue, champ m visuel
geGesichtsfeld s
ruполе зрения
skzorné pole
cz

zorné pole

1: úhel, který vymezuje šířku záběru na zemském povrchu, v níž je záření měřeno skenerem/radarem (DPZ)
2: úhel zabíraný dalekohledem (jeho optickou částí)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována