czvyzařování půdy
ensoil emissivity
frpouvoir m émissif du sol
geEmissionsgrad r des Bodens
ruизлучение почвы
skvyžarovanie pôdy
cz

vyzařování půdy

elektromagnetické záření, jehož zdrojem je půda; převážně se jedná o tepelné vyzařování, které je podmíněno tím, že absolutní teplota půdy je vyšší než nula kelvínů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále