czteplota černého tělesa
enblack body temperature
frtempérature f du corps noir
geTemperatur e des schwarzen Strahlers
ruтемпература абсолютно чёрного тела
skteplota čierneho telesa
cz

teplota černého tělesa

teplota, při které je emisivita černého tělesa stejná jako emisivita skutečného objektu, jehož teplota je však vyšší

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále