cztepelné infračervené pásmo
enthermal-infrared band
frband f infrarouge thermique
gethermisches Infrarotband s
ruтепловая инфракрасная полоса
sktepelné infračervené pásmo
cz

tepelné infračervené pásmo

elektromagnetické záření s vlnovou délkou 8 - 14 mikrometrů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále