czspektrální příznak
enspectral signature
frsignature f spectrale
gespektrale Signatur e
ruспектральная подпись, спектральный признак, спектральная сигнатура
skspektrálny príznak
cz

spektrální příznak

vlastnost objektu odlišit se spektrálním chováním (odrazivostí, emisivitou v různých vlnových délkách) od ostatních objektů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována