czspektrální pásmo
enspectral band
frbande f spectrale
geSpektralband s
ruспектральная полоса
skspektrálne pásmo
cz

spektrální pásmo

elektromagnetické záření s vymezeným rozsahem vlnové délky

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována