czskenovaný snímek
enscanned image
frimage f scannée, image f numérisée
geAbtastbild s
ruсканированный снимок, сканерный снимок
skskenovaná snímka
cz

skenovaný snímek

obrazový záznam v rastrové podobě, vytvořený skenováním analogového snímku - data DPZ, mapy, fotografie apod.

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále