czrozptyl záření
enscattering
frdiffusion f
geStreuung e, Lichtstreuung e, Strahlungsstreuung e
ruрассеяние, рассеяние излучения
skrozptyl žiarenia
cz

rozptyl záření

jev, ke kterému dochází při dopadu elektromagnetického záření na nerovný povrch s velkým počtem dílčích nerovností náhodného směru, takže se odražené záření šíří do všech směrů

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále