czrozlišovací schopnost na zemském povrchu, rozlišovací schopnost v území
enground spatial resolution
frrésolution f spatiale terrestre
geBodenauflösung e
ruпространственная разрешающая способность
skrozlišovacia schopnosť na zemskom povrchu
cz

rozlišovací schopnost na zemském povrchu, rozlišovací schopnost v území

velikost území v plošných jednotkách odpovídající jednomu prvku obrazu (pixelu)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále