czrastrová transformace, transformace rastrového obrazu
entransformation of raster image
frtransformation f des données raster
geRasterbild-Transformation e
ruтрансформация растровых данных
skrastrová transformácia, transformácia rastrového obrazu
cz

rastrová transformace, transformace rastrového obrazu

konverze (převod) rastrového obrazového souboru z jednoho souřadnicového systému do jiného

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále