czradiometrické rozlišení
enradiometric resolution
frrésolution f radiométrique
geradiometrische Auflösung e
ruрадиометрическая разрешающая способность
skrádiometrická rozlišovacia schopnosť
cz

radiometrické rozlišení

rozsah digitálních hodnot, v němž je kódován měřený signál záření v jednotlivých pásmech

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále