czradarový dálkový průzkum Země
enradar remote sensing
frtélédétection f de radar
geRadar-Fernerkundung e
ruрадиолокационное дистанционное зондирование Земли
skradarový diaľkový prieskum Zeme
cz

radarový dálkový průzkum Země

dálkový průzkum Země, který užívá data pořízená radarem na družicových nebo leteckých nosičích

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále