czpolarizační rozlišení
enpolarisation resolution, polarization (US)
frrésolution f de polarisation
gePolarisationsauflösung e
ruполяризационная разрешающая способность, поляроидное разрешение
skpolarizačné rozlíšenie
cz

polarizační rozlišení

počet kombinací polarizací H (horizontálního) a V (vertikálního) vysílaného a měřeného přijímaného mikrovlnného záření (HH, HV, VH, VV)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována