czpasivní dálkový průzkum Země
enpassive remote sensing
frtélédétection f passive
gepassive Fernerkundung e
ruпассивное дистанционное зондирование земли
skpasívny diaľkový prieskum Zeme
cz

pasivní dálkový průzkum Země

metoda, kdy jsou bezkontaktním způsobem pomocí radiometrů sbírána data o zemském povrchu využívající záření Slunce a Země

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále