czpás propustnosti
enpermeability zone
frzone f de perméabilité
geDurchläßigkeitsberreich r
ruзона проницаемости
skpás priepustnosti
cz

pás propustnosti

rozsah vlnových délek elektromagnetického záření, které není nebo je málo pohlcováno atmosférou

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována