czoptické záření
enoptical radiation
frradiation f optique
geoptische Strahlung e
ruоптическое излучение
skoptické žiarenie
cz

optické záření

záření v rozsahu ultrafialové, viditelné a infračervené vlnové délky

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále