czodražeč (radarového záření)
enreflector
frréflecteur m (de radiation)
geReflektor r
ruотражатель (радарного излучения)
skodrážač radarového žiarenia
cz

odražeč (radarového záření)

dílčí plocha/element na zemském povrchu, na níž dopadne a z níž se odrazí záření

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále