czodraz (záření)
enreflection
frréflexion f (radiation f)
geReflexion e
ruотражение (излучения)
skodraz
cz

odraz (záření)

1: část elektromagnetického záření, které se po dopadu na hranici mezi dvěma prostředími vrací do prostředí, z něhož vychází
2: jev, který vzniká při dopadu elektromagnetického záření na hranici mezi dvěma prostředími, přičemž může docházet nejen k odrazu, ale i k dalším jevům (prostupu záření tímto druhým prostředím a k jeho absorpci)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována