czobrazový detektor
enimage detector
frdétecteur m d'image
geBilddetektor r
ruдатчик
skobrazový detektor
cz

obrazový detektor

elementární část měřicího zařízení pro sběr obrazových dat, která převádí dopadající záření na výstupní elektrický signál dále zpracovávaný

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále