czmultispektrální obrazový záznam, multispektrální snímek
enmultispectral image
frimage f multiband
geMultispektralbild s
ruмультиспектральный снимок
skmultispektrálna snímka
cz

multispektrální obrazový záznam, multispektrální snímek

obrazový záznam ve dvou a více spektrálních pásmech

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále