czmultispektrální měření
enmultispectral sensing
frmesure f multi spectrale, mesurage m multispectral
gemultispektrale Erkundung e
ruмультиспектральное измерение
skmultispektrálné meranie
cz

multispektrální měření

měření intensity záření ve více než jednom spektrálním pásmu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále